Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łęcznej
Siedziba/Adres : 21-010 Łęczna, ul.Tysiąclecia 12
Telefon : (081) 462-27-12
Prezes : Maria Lisek-Zięba


      Caritas Archidiecezji Lubelskiej Okręg Nr 10 w Łęcznej
Siedziba/Adres : 21-010 Łęczna, ul. Świętoduska 2
Telefon : (081) 462-21-11
Prezes : Ks. Janusz Rzeźnik


      Fundacja na Rzecz Zdrowia w Łęcznej
Siedziba/Adres : 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 22
Telefon : (081) 752-03-41
Prezes : Anna Paśnikowska


      Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Łęcznej
Siedziba/Adres : 21-010 Łęczna, ul.Jana Pawła II 95 p. 123
Telefon : (081) 462-20-98
Prezes : Urszula Zarzycka


      Łęczyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
Siedziba/Adres : 21-010 Łęczna, ul. Świętoduska 2
Telefon : (081) 752-05-57
Prezes : Anna Płoszaj


      Regionalne Centrum Trzeźwości "Maksymilian"
Siedziba/Adres : 21-010 Łęczna, l. Jana Pawła II 96 pok.221
Telefon : (081) 462-22-34
Prezes : Andrzej Romaniuk