Załącznik Nr 1 do Statutu Gminy Łęczna

Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp-ka z o.o

2. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

3. Zespół Szkół Nr 1

4. Gimnazjum Nr 2

5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

6. Szkoła Podstawowa Nr 4

7. Szkoła Podstawowa w Zofiówce

8. Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich

9. Przedszkole Publiczne Nr 1

10. Przedszkole Publiczne Nr 2

11. Przedszkole Publiczne Nr 3

12. Przedszkole Publiczne Nr 5

13. Centrum Kultury

14. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

15. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

16. Środowiskowy Dom Samopomocy

17. Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej