RADY OSIEDLOWE

Os. Niepodległości 
Os. Samsonowicza

Os. Bobrowniki

Os. Stare Miasto

Os. Słoneczne

 SOŁECTWA

SOŁECTWO

SOŁTYS

TELEFON

Ciechanki Krzesimowskie Piotr Nowak (081) 752-28-30
Podzamcze Beata Baran (081) 752-33-42
Zakrzów Piotr Wiśniewski (081) 752-28-97
piotr_wisniewski@poczta.onet.pl
Piotrówek Marian Gontarczyk (081) 752-01-00 
Stasin Marek Ostrowski  (081) 752-24-29
Kol. Łuszczów Jan Oleszek (081) 750-12-79
Karolin Anna Gliniewicz (081) 752-25-08
Ciechanki Łęczyńskie Roman Kosiarski (081) 752-11-88
Stara Wieś Antoni Kotuła (081) 752-25-40
Leopoldów Adam Zarzycki (081) 462-75-35
Kol. Stara Wieś Leszek Wiącek (081) 752-24-09
Witaniów Jan Król (081) 752-26-28
Os. Kol. Trębaczów Jan Lipski (Przewodniczący Zarządu) (081) 752-20-33
Trębaczów Adam Michalak (081) 752-21-96
Nowogród Katarzyna Buzek (081) 752-16-11
Zofiówka Zdzisław Kowalczyk (081) 752-23-06
Rossosz Maria Patyra (081) 752-28-25
Łęczna Bożena Siuda (inkasent) (081) 462-27-15