KONTAKT

Siedziba/Adres: Plac Kościuszki 5, pok. 5
Telefon: (081) 752 16 36
(081) 752 11 50
ZAKRES SPRAW
    

   

Sekretariat zajmuje się obsługą sekretarską Burmistrza Miasta i Zastępcy Burmistrza, obsługą spotkań i narad, organizacją czasu pracy Burmistrza i Zastępcy Burmistrza oraz uzgadnianiem i przypominaniem o spotkaniach.
Do zadań sekretariatu należy również przygotowanie wystąpień publicznych, sporządzanie okolicznościowych życzeń, listów gratulacyjnych oraz podziękowań.

PRACOWNICY
         Justyna Mikołajewska