INTERAKTYWNY Schemat Organizacyjny

Burmistrz Miasta Skarbnik Z-ca Burmistrza Sekretarz Referat Finansowo-Budżetowy Referat Podatkowy Referat Inwestcji i Rozwoju Gminy Referat Gospodarki Komunalnej Wielosobowe stanowisko pracy ds. Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Referat Organizacyjno-Administracyjny Stanowisko ds. Kadr i Kultury Referat Spraw Obywatelskich Zespół Radców Prawnych Wieloosobowe stanowisko pracy ds. gospodarki mieszkaniowej
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
Sekretariat Urzędu Miasta
Stanowisko d/s organizacji pozarządowych, Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych