Zespół Radców Prawnych

    KONTAKT
Siedziba/Adres: Plac Kościuszki 5
Telefon: (081) 752-11-50

    ZAKRES SPRAW
        

obsługa prawna Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej


    PRACOWNICY
         mgr Ewa Chmiel wew. 55
         mgr Alicja Bijata-Kostrubiec wew. 30