KONTAKT
Siedziba/Adres : (UM) Plac Kościuszki 5, pok. nr 8
(USC) Plac Kościuszki
Telefon : (081) 752-08-60, 752-05-16

    ZAKRES SPRAW
        

   (budynek UM) Sprawy ewidencji ludności i dowodów osobistych.

        

   (budynek USC) Sprawy, zbiórek publicznych i zgromadzeń, sprawy powszechnego obowiązku obrony, nakładania świadczeń na rzecz obrony, przygotowanie ludności do wykonywania zadań w ramach powszechnej samoobrony, sprawy z zakresu obrony cywilnej na terenie gminy, ochrony przeciwpożarowej i ochotniczych straży pożarnych, sprawy ochrony zdrowia, zwalczania chorób zakaźnych i gruźlicy, sprawy bezpieczeństwa publicznego. Prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego, sprawy rejestracji stanu cywilnego oraz przyjmowania oświadczeń mających wpływ na stan cywilny osób.


    PRACOWNICY
         Teresa Siepsiak Kierownik USC wew. 43
         Grażyna Dąbrowska st. d/s wydawania dowodów osobistych wew. 18
         Zofia Marciniak st. d/s ewidencji ludności wew. 18
         Zofia Kołtunik st. d/s wojskowych i OC wew. 43
         Anna Irla st. d/s obsługi USC wew. 43