KONTAKT
Siedziba/Adres: Plac Kościuszki 5, pok. 7
Telefon: tel. (081) 752-02-13 wew. 44

    ZAKRES SPRAW
        

Sprawy upowszechniania kultury i kultury fizycznej, ochrony dóbr kultury, nadzór nad funkcjonowaniem gminnych instytucji kultury oraz świetlic wiejskich, sprawy kadrowe Urzędu Miejskiego i kierowników jednostek organizacyjnych, sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy


    PRACOWNICY
        

Renata Wójtowicz