KONTAKT
Siedziba/Adres : Plac Kościuszki 5, pok. nr 1
Telefon : (081) 752-01-49

    ZAKRES SPRAW
        

   Sprawy wymiaru, ewidencji, księgowości i egzekucji podatków


    PRACOWNICY
         Małgorzata Czubacka Kierownik Referatu wew. 29
         Bogumiła Błasik st. ds. podatków i opłat wew. 34
         Elżbieta Kuchcewicz st. ds. podatków i opłat wew. 29
         Irena Roczniewska st. ds. podatków i opłat wew. 34
         Dorota Sołoduszkiewicz st. ds. podatków i opłat wew. 34
         mgr Monika Bartosik st. ds. podatków i opłat wew. 29