Rada Osiedla Stare Miasto (wybrana 13 grudnia 2003  r.)

1. Janusz Matysek - Przewodniczący Zarządu

2. Grażyna Bednarska - Członek Zarządu

3. Ryszard Malinowski - Członek Zarządu

4. Andrzej Mulsson - Członek Zarządu

5. Maria Gała 

6. Józef Winiarski

7. Jerzy Tkaczyk

8. Konrad Bednarski

9. Bogusław Szwed

10. Stefania Misiewicz

11. Jerzy Bednarski

12. Sebastian Rudnicki

13. Maria Wójcik

14. Urszula Baran

15. Tadeusz Krawczyk