Rada Osiedla Samsonowicza - (wybrana w dniu 6.06.2000 r.)

 1. Zbigniew Słota - Przewodniczący Zarządu
 2. Tadeusz Dębowski - Członek Zarządu
 3. Elżbieta Jaworska - Członek Zarządu
 4. Krzysztof Pietras - Członek Zarządu
 5. Walenty Arczewski
 6. Emilia Bandurska
 7. Tadeusz Białek
 8. Edward Chudy
 9. Jan Czajkowski
 10. Piotr Denisiuk
 11. Edward Klonowski
 12. Bożena Kornatka
 13. Janusz Kowalski
 14. Janusz Krzesowski
 15. Elżbieta Moczulska
 16. Eugeniusz Sapko
 17. Grzegorz Sprysak
 18. Stefan Szpak
 19. Sławomir Winiarski