Rada Osiedla Niepodległości - (wybrana w dniu 26.10.2000 r.)

1.     Wiesława Stec  -  Przewodniczący Zarządu

2.     Andrzej Niedobylski  -  Członek Zarządu

3.     Sławomir Dejnek  -  Członek Zarządu

4.     Danuta Szafran  -  Członek Zarządu

5.     Ryszard Stachyra   

6.     Lucyna Siegieda

7.     Waldemar Walawski 

8.     Wiesław Krasuski 

9.     Henryk Matczuk

10. Józef Przybysz

11. Zofia Wojtaluk  

12. Maria Poliszuk

13. Stanisław Markiewicz   

14. Jerzy Filipek  

15. Roman Kościelski 

16. Kazimierz Gruszczyk  

17. Jarosław Mizio  

18. Lidia Tatarczak

19. Zbigniew Bernecki   

20. Jadwiga Przybysz