Walory turystyczne Łęcznej wynikają z korzystnego położenia miasta w niezwykle pięknym krajobrazowo rejonie przełomu Wieprza sprawia, że Łęczna ma wyjątkowo duże szanse rozwoju usług rekreacyjnych i utworzenia tu atrakcyjnego ośrodka turystyczno - rekreacyjnego. Rejon przełomu jak i cała niemal dolina Wieprza, a częściowo i Świnki objęte są statusem parku krajobrazowego: Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego. Jego obszar i funkcje ekologiczne i turystyczne stwarzają bogatą bazę rekreacyjną miasta.
     W myśl programu tego parku Łęczna, a ściślej - zespół staromiejski powinien stać się głównym ośrodkiem jego obsługi turystycznej. Potencjał turystyczno - rekreacyjny Starej Łęcznej jest dodatkowo wzmocniony faktem jej położenia na szlaku Lublin - Pojezierze, tj. na trasie intensywnego ruchu turystycznego między największym miastem regionu, a jedną z największych atrakcji turystyczno - rekreacyjnych o randze ogólnokrajowej, Parkiem Krajobrazowym Pojezierze Łęczyńskie i Poleskim Parkiem Narodowym.

  Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie

  Noclegi

     Gospodarstwo agroturystyczne pani Elżbiety Lipińskiej
    Adres : 21-010 Łęczna, Witaniów
    Telefon : (081) 752-24-03
 
     GKS "Górnik" (pokoje 4-osobowe)
    Adres : 21-010 Łęczna, Aleja Jana Pawła II 13
    Telefon/Fax : (081) 752-17-39
 
     PKO B.P. (pokoje 3- i 4-osobowe)
    Adres : 21-010 Łęczna, ul.Szkolna 6
    Telefon : (081) 462-00-61
    Fax : (081) 462-20-68


foto E.Misiewicz