Wojciech Drozd
       Wiceprzewodniczący Rady MiejskiejKontakt służbowy: (0-81) 752-03-41