XV Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej


3 grudnia 2003 r. w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22, odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Łęcznej.
Początek obrad - godz. 12.00.


Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady.
4. Informacja Burmistrza z pracy między sesjami. 
5. Interpelacje, zapytania, wnioski.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:


a) obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2004 rok,

b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

c) określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów,

d) unieważnienia przetargu na bankową obsługę budżetu Gminy Łęczna,

e) nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Łęczna..

7. Wolne wnioski.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Zakończenie obrad.