XIII Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej


29 października 2003 r. w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22, odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej w Łęcznej.
Początek obrad - godz. 12.00.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady.
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami. 
5. Interpelacje, zapytania, wnioski.
6. Informacja Przewodniczącego Rady i Burmistrza o oświadczeniach majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych (radni, pracownicy) wg stanu na dzień 31 grudnia 2002 r.
7. Informacja Teodora Kosiarskiego, członka Rady nadzorczej "Łęczyńskiej Energetyki" Sp. z o.o., dot. działalności spółki.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna - projekt rewitalizacji Osiedla Samsonowicza oraz terenów przyległych,

b) zmieniającą uchwałę w sprawie przystapienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna,

c) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna,

d) stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego w Lublinie,

e) wprowadzenia zmien w budżecie Gminy Łęczna (2 uchwały).

9. Sprawy organizacyjne.
10. Zakończenie obrad.