XII Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej


24 września 2003 r. w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22, odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w Łęcznej.
Początek obrad - godz. 12.00.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady.
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami. 
5. Interpelacje, zapytania, wnioski.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczna,

b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna,

c) ogłoszenia przetargu na bankową obsługę budżetu gminy Łęczna.

II. Sesja Wyjazdowa

1. Wizytacja budowanego zakładu utylizacji odpadów komunalnych.
2. Sprawy organizacyjne.
3. Zakończenie obrad.