XI Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej


10 września 2003 r. w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22, odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej w Łęcznej.
Początek obrad - godz. 12.00.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady.
4. Informacja Burmistrza z pracy między sesjami. 
5. Interpelacje, zapytania, wnioski.

6. Informacja Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Łęczna za I półrocze 2003 roku.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna – projekt rewitalizacji Osiedla Samsonowicza oraz terenów przyległych, /2 uchwały/

b) w sprawie rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna – projekt rewitalizacji Osiedla Samsonowicza oraz terenów przyległych,

c) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczna.

8. Sprawy organizacyjne.
9. Zakończenie obrad.