III Sesja Rady Miejskiej IV kadencji


23 grudnia 2002 r. w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej,
Pl. Kościuszki 22, odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Łęcznej.

Początek obrad - godz. 12.00.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządu obrad.
3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady.
4. Informacja Burmistrza z pracy między sesjami.
5. Interpelacje, zapytania, wnioski.
6. Wolne wnioski.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • wyznaczenia przedstawiciela Gminy Łęczna do Rady Nadzorczej "Łęczyńskiej Energetyki" Sp. z o.o.,

  • wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczna (2 uchwały).

8. Sprawy organizacyjne.
9. Zakończenie obrad.