I Sesja Rady Miejskiej IV kadencji

Fotogaleria z I sesji 

20 listopada 2002 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Złożenie ślubowania przez radnych.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta.

5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej. (uchwała)

6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. (uchwała)

7. Powołanie stałych komisji Rady Miejskiej.

8. Ustalenie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta.(uchwała)

9. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyńskiemu (uchwała)
  • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna (uchwała)

10. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.

11. Zakończenie obrad.