punktor AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO (Przepisy obowiązujące na obszarze gminy stanowione przez gminę na podstawie upoważnień ustawowych)

IV kadencja Rady Miejskiej 2002 - 2006 r.  : 

punktor

2003 rok

punktor

2002 rok

   III kadencja Rady Miejskiej 1998-2002 r.  :        

punktor lata 1998 - 1999
punktor 2000
punktor 2001
punktor 2002

 II kadencja Rady Miejskiej 1994-1998 r.

I kadencja Rady Miejskiej 1990-1994 r.