Nr uchwały Data w sprawie
III/21/2002 2002-12-23 w sprawie zmiany przeznaczenia dotacji celowej i wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/20/2002 2002-12-23 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/19/2002 2002-12-23 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/18/2002 2002-12-23 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
III/17/2002 2002-12-23 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Łęczna do Rady Nadzorczej „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o.
II/16/2002 2002-12-06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
II/15/2002 2002-12-06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
II/14/2002 2002-12-06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
II/13/2002 2002-12-06 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
II/12/2002 2002-12-06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
II/11/2002 2002-12-06 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
II/10/2002 2002-12-06 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2003 r.
II/9/2002 2002-12-06 w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej do opracowania zmian w Statucie Gminy Łęczna
II/8/2002 2002-12-06 zmieniająca uchwałę w sprawie wydawania czasopisma pt. „Biuletyn Informacyjny”
I/7/2002 2002-11-20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna
I/6/2002 2002-11-20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyńskiemu
I/5/2002 2002-11-20 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Łęczna
I/4/2002 2002-11-20 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Łęcznej
I/3/2002 2002-11-20 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęcznej
I/2/2002 2002-11-20 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łęcznej
I/1/2002 2002-11-20 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łęcznej