Zbigniew Tadyniewiczdata urodzenia

10 marca 1957 r.

wykształcenie, zawód

średnie, technik mechanik obróbki skrawaniem

przynależność do Komisji Rady Miejskiej, funkcja


1/ Komisja rewizyjna - przewodniczący 
2/ Komisja inwestycji, gospodarki komunalnej, urbanistyki, architektury i ochrony środowiska
3/ Komisja rolnictwa


zainteresowania

polityka, budownictwo, projektowanie urządzeń, maszyn, narzędzi, historia, geografia, muzyka