Mirosława Pindadata urodzenia

24 grudnia 1954 r.

wykształcenie, zawód

wyższe, lekarz stomatolog

przynależność do Komisji Rady Miejskiej, funkcja


1/ Komisja zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej - przewodnicząca 
2/ Komisja ds. bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego
3/ Komisja etyki


zainteresowania

turystyka, książka