Krzysztof Mężyńskidata urodzenia

24 września 1950 r.

wykształcenie, zawód

średnie, prac. umysłowy

przynależność do Komisji Rady Miejskiej, funkcja


1/ Komisja ds. bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego - przewodniczący 
2/ Komisja zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej
3/ Komisja kultury, sportu, turystyki i spraw młodzieży


zainteresowania

piłka nożna, szachy