Roman Medyńskidata urodzenia

27 kwietnia 1949 r.

wykształcenie, zawód

średnie, technik ekonomista

przynależność do Komisji Rady Miejskiej, funkcja


1/ Komisja rolnictwa 
2/ Komisja inwestycji, gospodarki komunalnej, urbanistyki, architektury i ochrony środowiska
3/ Komisja etyki


zainteresowania

ogólne