Janusz Matysekdata urodzenia

2 stycznia 1949 r.

wykształcenie, zawód

średnie ogólne

przynależność do Komisji Rady Miejskiej, funkcja


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
1/ Komisja oświaty
2/ Komisja inwestycji, gospodarki komunalnej, urbanistyki, architektury i ochrony środowiska


zainteresowania

ogólne