Roman Kościelskidata urodzenia

25 października 1943 r.

wykształcenie, zawód

średnie techniczne

przynależność do Komisji Rady Miejskiej, funkcja


1/ Komisja inwestycji, gospodarki komunalnej, urbanistyki, architektury i ochrony środowiska
2/ Komisja kultury, sportu, turystyki i spraw młodzieży
3/ Komisja etyki


zainteresowania

praca z młodzieżą, wędkarstwo