Bogusław Góraldata urodzenia

29 kwietnia 1955 r.

wykształcenie, zawód

średnie techniczne

przynależność do Komisji Rady Miejskiej, funkcja


1/ Komisja rewizyjna - z-ca przewodniczącego 
2/ Komisja inwestycji, gospodarki komunalnej, urbanistyki, architektury i ochrony środowiska
3/ Komisja kultury, sportu, turystyki i spraw młodzieży - z-ca przewodniczącego


zainteresowania

sport, praca z młodzieżą, praca społeczna