Kazimierz Budkadata urodzenia

28 lipca 1967 r.

wykształcenie, zawód

wyższe zawodowe - licencjat, podyplomowe studia oficerskie: oficer Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej

przynależność do Komisji Rady Miejskiej, funkcja


1/ Komisja gospodarki finansowej i budżetu
2/ Komisja ds. bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego
3/ Komisja etyki


zainteresowania

sport, pożarnictwo, historia, motoryzacja, samorząd terytorialny