Krystyna Borkowskadata urodzenia

1 września 1951 r.

wykształcenie, zawód

ekonomista

przynależność do Komisji Rady Miejskiej, funkcja


1/ Komisja gospodarki finansowej i budżetu 
2/ Komisja zdrowia, pomocy społecznej
i charytatywnej


zainteresowania

historia, sport, ekonomia