Stanisław Adamczykdata urodzenia

26 kwietnia 1949 r.

wykształcenie, zawód

wyższe magisterskie, mgr inż. mechanizacji rolnictwa

przynależność do Komisji Rady Miejskiej, funkcja


1/ Komisja gospodarki finansowej i budżetu
2/ Komisja oświaty
3/ Komisja kultury, sportu, turystyki i spraw młodzieży


zainteresowania

kultura starożytnej Grecji, wycieczki górskie, sporty zespołowe