Komisja Rewizyjna

      Komisja Gospodarki Finansowej i Budżetu

      Komisja Rolnictwa

      Komisja Inwestycji, Gospodarki komunalnej, Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska

      Komisja Kultury, Sportu Turystyki i Spraw Młodzieży

      Komisja ds. Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego

      Komisja Oświaty

      Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Charytatywnej

      Komisja Etyki