Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Charytatywnej

SKŁAD :
  1. Mirosława Pinda  - Przewodniczący Komisji
  2. Roman Kościelski
  3. Krystyna Borkowska
  4. Anna Krzyżanek
  5. Piotr Nowak
  6. Krzysztof Mężynski
  7. Kazimierz Gruszczyk