Komisja d/s Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego

SKŁAD :
  1. Krzysztof Mężyński - Przewodniczący Komisji
  2. Kazimierz Budka
  3. Mirosław Pinda
  4. Piotr Nowak
  5. Józef Matysiak
  6. Kazimierz Gruszczyk