Komisja Gospodarki Finansowej i Budżetu

SKŁAD :

  1. Jan Skibiński - Przewodnicz±cy Komisji
  2. Krystyna Borkowska
  3. Stanisław Adamczyk
  4. Anna G±sior
  5. Kazimierz Budka
  6. Wit Grygiel