Komisja Rolnictwa
SKŁAD :
  1. Wit Grygiel - Przewodniczący Komisji
  2. Piotr Nowak
  3. Roman Medyński
  4. Roman Misiewicz
  5. Zbigniew Tadyniewicz
  6. Jan Skibiński