Zespół Szkół Nr 1
Dyrektor: Andrzej Grzesiuk
Adres: 21-010 Łęczna, ul. Szkolna 3
Telefon: (081) 462-18-88, fax.752-07-50
e-mail:
WWW: www.zs1.leczna.ids.pl
Jednostki:
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
- I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
- Liceum Ekonomiczne
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- Policealne Studium Zawodowe

  Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
Dyrektor: Kazimiera Wójcicka
Adres: 21-010 Łęczna, ul. Litewska 16
Telefon: (081) 752-01-76 (fax), 752-31-28
e-mail: zsoleczn@izd.psl.org.pl
WWW: http://www.izd.psl.org.pl/zsoleczn
Jednostki:
- Technikum Ogrodnicze
- Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza
- Liceum Techniczne
- Policealne Studium Agrobiznesu
- Technikum Ogrodnicze dla Dorosłych
- Liceum Zawodowe

  Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
Dyrektor: Marian Brzozowski
Adres: 21-010 Łęczna, ul. Piłsudskiego 12
Telefon: (081) 752-00-31
e-mail: zsonr1_leczna@szkola.net
GM1-Leczna@interszkola.pl
WWW: http://www.szkolawlecznej.friko.pl
Jednostki:
- Gimnazjum nr 1
- Liceum Ogólnokształcące nr 2