Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Zespół Szkół Nr 1

  Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza - Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka

  Technikum Ogrodnicze - Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka

  Technikum Ogrodnicze dla Dorosłych - Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka