I Liceum Ogólnokształcące im. J.Zamoyskiego - Zespół Szkół Nr 1

  II Liceum Ogólnokształcące - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

  Liceum Zawodowe - Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka

  Liceum Techniczne - Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka