Zarządzeniem Nr 154 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 października 2003 r. w sprawie powtórzenia czynności wyborczych poczynając od ponownego przeliczenia głosów oddanych w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Łęcznej w dniu 10 listopada 2002 r. w wyborach burmistrza przez komisję wyborczą w nowym składzie ustalony został kalendarz wyborczy poszczególnych czynności wyborczych:
 

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

do 31 października 2003 r. - podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Lubelskiego w sprawie powtórzenia czynności wyborczych poczynając od ponownego przeliczenia głosów oddanych w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Łęcznej w dniu 10 listopada 2002 r. w wyborach burmistrza przez komisję wyborczą w nowym składzie
do 7 listopada 2003 r. - powołanie przez osobę pełniącą funkcję Burmistrza Łęcznej obwodowej komisji wyborczej nr 8 w Łęcznej w nowym składzie

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o wyznaczonych siedzibach: Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Łęcznej oraz Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęcznej

12 listopada 2003 r.
od godz. 9.00
- przekazanie przez osobę pełniącą funkcję Burmistrza Łęcznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Łęcznej dokumentów z głosowania w obwodzie przeprowadzonego w dniu 10 listopada 2002 r.

- powtórzenie czynności wyborczych poczynając od ponownego ustalenia wyników głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Łęcznej w dniu 10 listopada 2002 r. w wyborach burmistrza przez komisję wyborczą w nowym składzie

-ponowne ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Łęcznej przez Miejską Komisję Wyborczą w Łęcznej