ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA ŁĘCZNEJ NR 165/2003

z dnia 7 listopada 2003 r.

sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Łęcznej


Na podstawie art.18 ust. 1 i 2 oraz art.19 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z póź.zm.) oraz Zarządzenia Nr 154 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 października 2003 r. w sprawie powtórzenia czynności wyborczych poczynając od ponownego ustalenia wyników głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Łęcznej w dniu 10 listopada 2002 r. w wyborach burmistrza przez komisję wyborczą w nowym składzie, zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą Nr 8 w Łęcznej w składzie:

1) Marian Łupikasza
2) Jan Piotrowski
3) Radosław Kędra
4) Zbigniew Łagodziński
5) Jarosław Niemiec
6) Ewa Chmiel

2. Pierwsze posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 12 listopada 2003 r. o godzinie 9.00.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pełniący funkcję burmistrza Łęcznej

Marek BAŃBUŁA