OBWIESZCZENIE

Burmistrza Łęcznej
z dnia 6 listopada 2003 r.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz.602 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o wyznaczonych siedzibach Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Łęcznej oraz Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęcznej dla powtórzenia czynności wyborczych poczynając od ponownego przeliczenia głosów oddanych w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Łęcznej w dniu 10 listopada 2002 r. w wyborach burmistrza przez komisję wyborczą w nowym składzie:
 

Komisja

Wyznaczona siedziba

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8

Łęczna Plac Kościuszki 22
sala konferencyjna Urzędu Miejskiego

Miejska Komisja Wyborcza

Łęczna Plac Kościuszki 5
Urząd Miejski – pokój nr 4

pełniący funkcję
Burmistrza Łęcznej

MAREK BAŃBUŁA