OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
w Lublinie
z dnia 18 listopada 2003 r.

o wynikach ponownego liczenia głosów oddanych w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Łęcznej w dniu 10 listopada 2002 r. w wyborach burmistrza przez komisję wyborczą w nowym składzie i ponownego ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów burmistrza Łęcznej przez Miejską Komisję Wyborczą w Łęcznej zarządzonych na dzień 12 listopada 2003 r.

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. nr 159, poz. 1547) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. nr 113, poz. 984 i nr 127, poz. 1089) podaje do publicznej wiadomości wyniki ponownego liczenia głosów oddanych w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Łęcznej w dniu 10 listopada 2002 r. w wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 12 listopada 2003 r. przez komisję wyborczą w nowym składzie i ponownego ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów burmistrza Łęcznej przez Miejską Komisję Wyborcza w Łęcznej.


WYBORY BURMISTRZA ŁĘCZNEJ

w wyniku ponownego ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów wybrany został
KOSIARSKI TEODOR EDWIN
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP


Komisarz Wyborczy w Lublinie
         /-/ Andrzej Ślaski