Referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej


Referendum - wyniki głosowania

punktor

Obwieszczenie Burmistrza - informacja o numerach i  granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum

punktor

Informacja w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum

punktor

Informacja  o warunkach udziału w głosowaniu w referendum

punktor

Informacja o przeprowadzeniu publicznego losowania w celu ustalenia składu komisji obwodowych do spraw referendum

punktor

Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum (składy komisji)

punktor

Informacja o sporządzeniu spisu uprawnionych do udziału w referendum

punktor

Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji do spraw referendum

punktor Informacja o składzie obwodowych komisji do spraw referendum z uwzględnieniem pełnionych funkcji
punktor Przypomnienie o siedzibie Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 8 w Łęcznej
punktor informacja o godzinach rozpoczęcia pracy przez  obwodowe komisje ds. referendum (dla mężów zaufania)