OBWIESZCZENIE

Burmistrza Łęcznej 

z dnia 30 kwietnia 2003 r.


Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U.
Nr 57, poz. 507) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i  granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
w ogólnokrajowym referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej zarządzonym na dni 7 i 8 czerwca 2003 r. 

Numer obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji
do spraw referendum

1

Ciechanki Krzesimowskie, Ciechanki Łęczyńskie, Leopoldów, Zakrzów, Rossosz, Piotrówek Drugi

Ciechanki Łęczyńskie

Szkoła Podstawowa

2

Nowogród, Łuszczów-Kolonia, Zofiówka, Trębaczów

Zofiówka

Szkoła Podstawowa

3

Karolin, Witaniów, Podzamcze, Stara Wieś, Stara Wieś-Kolonia, Stara Wieś-Stasin

Łęczna - Zespół Szkół Ogrodniczych, ul.Litewska 16

4

Łęczna - ulica Górnicza

Łęczna  - Osiedlowy Dom Kultury, ul. Górnicza 12

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Łęczna - ulice: Szkolna, Gwarków, Chełmska nr 112

Łęczna  - Zespół Szkół Nr 1

ul. Szkolna 3

6

Łęczna - ulica Staszica (bez nr 1 i 5) 

Łęczna - Zespół Szkół Nr 1

 ul. Szkolna 3

7

Łęczna - ulice: Staszica nr 1 i 5, Kapitana Żabickiego, Skarbka

Łęczna - Spółdz. Mieszk. im. Stefana Batorego,
ul. Kpt. Żabickiego 1

8

Łęczna - ulice: Cegielniana, Pasternik, Przemysłowa, Ogrodowa, Słoneczna, Milejowska, Miła, Dobra, Rzemieślnicza, Graniczna, Pogodna, Księżycowa, Aleja Jana Pawła II, Krasnystawska, Plac Kanałowy, Bożniczna, Kanałowa, Krótka, Nowokościelna, 11 Listopada, Plac Kościuszki, Rynek II i III, Partyzancka, Średnia, Mickiewicza, Lubelska, Chełmska (bez nr 112), Polna,  Łańcuchowska, Pańska, 3-go Maja, Marszałka Piłsudskiego, Tysiąclecia, Litewska, Jagiełka, Świętoduska, Sportowa, Osiedle Kolonia Trębaczów

Łęczna – Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego,
Plac Kościuszki 22

9

Łęczna – ulice: Armii Krajowej, Legionistów, Generała Sikorskiego, Braci Wójcickich, Lisa Błońskiego

Łęczna - Centrum Kultury

ul. Obrońców Pokoju 1

10

Łęczna – ulice:  Obrońców Pokoju, Wojska  Polskiego, Orląt Lwowskich (bez nr 1 i 2)

Łęczna - Biblioteka

ul. Obrońców Pokoju 1

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

11

Łęczna - ulice: Orląt Lwowskich nr 1 i 2, Bogdanowicza, Patriotów Polskich,

Łęczna - Gimnazjum Nr 2

ul. Bogdanowicza 9

12

Łęczna - ulica Wiklinowa

Łęczna - Szkoła Podstawowa nr 4

ul. Jaśminowa 6

13

Łęczna - ulice: Jaśminowa, Leśna, Spacerowa, Wrzosowa 

Łęczna - Szkoła Podstawowa nr 4

ul. Jaśminowa 6

14

Łęczna - ulice: Akacjowa, Wierzbowa, Wiosenna

Łęczna - Szkoła Podstawowa nr 4

ul. Jaśminowa 6

Głosowanie w referendum będzie odbywać się od godz. 600 do godz. 2000
w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r.

Burmistrz Łęcznej 

/-/ Teodor Kosiarski