DYŻURY APTEK
Oferty inwestycyjne ...
Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej
Punkt Obsługi Podatnika II Urzędu Skarbowego

Referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (
informacje, obwieszczenia)

5.03.2004 Szansa na powstanie w Łęcznej punktu konsultacyjnego AGH czytaj tutaj...
1.03.2004 Budżet gminy Łęczna na 2004 r. czytaj tutaj...
19.02.2004 Informacja o wyłożeniu do wglądu wykazu nieruchomości czytaj tutaj...
5.02.2004 Zapraszamy do tworzenia nowego serwisu Łęcznej czytaj tutaj...
2.02.2004 Informacja dla podmiotów uprawiających i prowadzących obrót ziemniakami czytaj tutaj...
20.01.2004 Ostrzeżenie o intensywnych opadach śniegu i silnym wietrze czytaj tutaj...
18.11.2003 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego z dnia 18 listopada 2003 r. czytaj tutaj...
13.11.2003 Protokół z wyborów Burmistrza Łęcznej sporządzony dnia 12.11.2003 r. czytaj tutaj...
7.11.2003 Zarządzenie Burmistrza Łęcznej w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Łęcznej czytaj tutaj...
6.11.2003 Obwieszczenie Burmistrza Łęcznej o wyznaczeniu siedzib Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Łęcznej oraz Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęcznej   czytaj tutaj...
3.11.2003 Ogłoszenie - Zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Łęcznej czytaj tutaj...
3.11.2003 Kalendarz Wyborczy - załącznik do Zarządzenia nr 154 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 października w sprawie powtórzenia czynności wyborczych poczynając od ponownego przeliczenia głosów oddanych w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Łęcznej w dniu 10 listopada 2002 r. w wyborach burmistrza przez komisję wyborczą w nowym składzie czytaj tutaj...
29.10.2003 Ogłoszenie w sprawie przygotowań do rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych czytaj tutaj...
28.10.2003 10 XI wolny od pracy w UM czytaj tutaj...
8.10.2003 Ogłoszenie Burmistrza Łęcznej w sprawie przyjmowania ofert nabycia działki czytaj tutaj...
1.10.2003 XI Ogólnopolski Festiwal Piosenki, Teatru i Plastyki -
"W poszukiwaniu drogi razem łatwiej"
czytaj tutaj...
9.09.2003 15 IX - termin płatności II raty podatku od środków transportowych czytaj tutaj...
4.09.2003 Ulica Pasternik będzie zamknięta czytaj tutaj...
1.08.2003 Zmiana siedziby Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej czytaj tutaj...
31.07.2003 Zarządzenie Burmistrza Łęcznej z dnia 27 czerwca 2003 r.
w sprawie ogłoszenia zakresu zadań własnych, które będą zlecane podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w 2004 r.
czytaj tutaj...
11.07.2003 Akcja "Sprawny pojazd"  czytaj tutaj...
5.06.2003 Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1, 2 ,3, 5 czytaj tutaj...
31.05.2003 Ogłoszenie Rady Miejskiej - zgłaszanie kandydatów na ławników czytaj tutaj...
22.05.2003 Zmiany w Funduszu Gwarancyjnym czytaj tutaj...
20.05.2003 Wezwanie do przedłożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego czytaj tutaj...
14.05.2003 Harmonogram spotkań informacyjnych w sołectwach gminy Łęczna czytaj tutaj...
6.05.2003 Informacja w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum czytaj tutaj...
6.05.2003 Obwieszczenie Burmistrza - informacja o numerach i  granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum czytaj tutaj...
6.05.2003 Referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej czytaj tutaj...
18.04.2003 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dot. budowy zakładu sortowania i recyklingu odpadów komunalnych w Starej Wsi)  czytaj tutaj...
18.04.2003 Ogłoszenie o sprzedaży składników majątkowych po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej czytaj tutaj...
10.04.2003 Obowiązki ciążące na właścicielach psów czytaj tutaj...
3.04.2003 Spotkanie obywatelskie w Łęcznej 14 IV czytaj tutaj...
3.04.2003 Informacja o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących inwestycji pn. budowa zakładu sortowania
i recyklingu
odpadów komunalnych w Starej Wsi
czytaj tutaj...
24.03.2003 Zaproszenie na zebrania Rady Osiedla Niepodległości czytaj tutaj...
18.03.2003 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęcznej na rok 2003 czytaj tutaj...
6.03.2003 Apel do właścicieli psów czytaj tutaj...
27.02.2003 Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczna czytaj tutaj...
25.11.2002 Obwieszczenie Zarządu Miasta Łęczna o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna czytaj tutaj...
25.11.2002 Obwieszczenie Zarządu Miasta Łęczna o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczna czytaj tutaj...
18.11.2002 Obwieszczenie - skład Okręgowej Komisji w Łęcznej do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w powiecie łęczyńskim oraz lista kandydatów czytaj tutaj...
15.11.2002 Informacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęcznej czytaj tutaj...
25.09.2002 Ogłoszenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łęcznej czytaj tutaj...
7.06.2002 Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zofiówce czytaj tutaj...
28.03.2002 KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w ZOFIÓWCE czytaj tutaj...
11.03.2002 Działki położone w m. Łęczna przy ulicy Rzemieślniczej, na os. Słonecznym czytaj tutaj...
07.08.2001 Wznowione wydanie mapy turystycznej... czytaj tutaj...
02.03.2001 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęcznej na rok 2001. czytaj tutaj...
09.02.2001 Pełnomocnik Zarządu Miasta ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi czytaj tutaj...
14.01.2001 Oferta Szkoły Podstawowej Nr 4 - hala widowiskowo - sportowa czytaj tutaj...


Miasto: historia, położenie geograficzne, dane statystyczne, atuty miasta, plan miasta, zabytkimiasto w fotografii, miasta partnerskie, znaki miastaWładze: informacje ogólneradni III kadencjikomisje radykluby radnychuchwały Rady Miejskiej  Biuro Rady Miejskiej, Biuletyn Informacyjny Rady MiejskiejSesje Rady Miejskiej, Zarząd Miastainteraktywny schemat organizacyjny Urzędu MiastaRady Osiedlowe i Sołectwa, Budżet Gminyprzepisy organizacyjne - Statut Gminy, Regulamin Rady Miejskiej, Regulamin Organizacyjny Urzędu. Urzędy i instytucje: Gmina, Starostwo Powiatowe, Instytucje Powiatowe, inne instytucje. Oświata - przedszkolaszkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły zawodowe, szkoły policealne, szkoły społeczne i prywatne, zespoły szkół, inne. Kultura -  muzea, biblioteki, Centrum Kultury, ośrodki kultury i klubySport - kluby sportowe, obiekty sportowePrasa lokalna. Zdrowie - przychodnie i poradnie, apteki, innePomoc społeczna - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom SamopomocyOrganizacje pozarządowe. Turystyka i wypoczynekAktualności: Kultura, Sport, Przetargi, z ostatniej chwili, Ogłoszenia, Oferty inwestycyjne, Informacje praktyczneBiuletyn Informacyjny RM.