Szansa na powstanie w Łęcznej punktu konsultacyjnego AGH


Podjęte zostały działania, które mają na celu utworzenie Punktu Konsultacyjnego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na terenie Łęcznej.

Jednym z istotnych warunków jest odpowiednia ilość chętnych do podjęcia nauki na studiach. Kształcenie odbywałoby się na 4–letnich studiach inżynierskich w systemie zaocznym na kierunku górnictwo i geologia na wybranych spośród następujących specjalności:

• techniki podziemnej eksploatacji złóż
• techniki odkrywkowej eksploatacji złóż
• ekonomiki, organizacji i restrukturyzacji w przemyśle
• geotechniki i budownictwa podziemnego
• elektrotechniki i automatyki w przemyśle surowców mineralnych
• mechanizacji w przemyśle surowców mineralnych
• kamień i kamieniarstwo w budownictwie i architekturze
• przeróbki kopalin stałych
• inżynierii  środowiska

Osoby zainteresowane ewentualnym podjęciem studiów proszone są o kontakt:

- dr inż. Bolesław Kozak, tel. 462-55-40
- mgr inż. Kazimierz Czerwonka, tel. 462-55-82

w terminie do 31 marca br.

 

www.leczna.pl (1.03.2004 r.)