Informacja o wyłożeniu do wglądu wykazu nieruchomości

Na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 2003 r. o nabywaniu przez użytkowników prawa własności nieruchomości i rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne, 

Urząd Miejski w Łęcznej informuje, że w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy, Plac Kościuszki 22, został wyłożony do wglądu na okres 30 dni wykaz nieruchomości.

www.leczna.pl (19.02.2004 r.)