Informacja dla podmiotów uprawiających
i prowadzących obrót ziemniakami

Na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 404 z późn. zmianami) podmioty uprawiające i prowadzące obrót ziemniakami obowiązane są do niezwłocznego zarejestrowania tej działalności w rejestrze producentów i przedsiębiorców, prowadzonym przez Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

W obrocie mogą się znajdować wyłącznie ziemniaki pochodzące od producentów, którzy zostali wpisani do powyższego rejestru.

W Łęcznej oddział WIIORiN znajduje się przy al. Jana Pawła II 95.

 

www.leczna.pl (2.02.2004 r.)